Aktualności

Mecenas Ziemowit Bagłajewski powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Finansowego

Nowo powołany Zastępca Rzecznika Finansowanego nadzorować będzie Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Wydział Administracyjno – Finansowy w Biurze Rzecznika Finansowego.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z powołaniem Mec. Ziemowita Bagłajewskiego przez Ministra Finansów do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Finansowego na okres jego kadencji 2021 – 2025, z uwagi na brzmienie przepisów art. 23 w zw. z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2019.2279) – adw. Ziemowit Bagłajewski został wpisany na listę adwokatów nie wykonujących zawodu i wyznaczono jego zastępcą adwokat Kamilę Sytę – Sawę, wspólniczkę Markiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.j.


Wszelkie prowadzone sprawy przez Mec. Bagłajewskiego są prowadzone w dalszym ciągu przez Markiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.j. Z mocy przepisu art. 37a ust.2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U.2020.1651) Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wyznacza z urzędu zastępcę adwokata niemającego czasowo możliwości wykonywania zawodu. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw, nie ma z tych względów konieczności udzielania przez Państwa dalszych dodatkowych pełnomocnictw.


We wszelkich sprawach kiedy pojawią się jakiekolwiek istotne dla Państwa informacje, zostaną niezwłocznie przekazane. W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem kancelarii: kancelaria@mssb.pl, 22 390 38 09.


Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi Zastępcą Rzecznika może być wyłącznie osoba spełniająca kryteria ustawowe o których mowa w art. 13 pkt 2-5, wyróżniająca się wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz posiadająca stosowne doświadczenie zawodowe w tym obszarze. Zastępca Rzecznika nie może zajmować innego stanowiska ani wykonywać innych zajęć zawodowych, należeć do partii politycznej ani wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. Z tych względów nie można łączyć funkcji Zastępcy Rzecznika Finansowego z jednoczesnym wykonywaniem zawodu adwokata, przez okres kadencji.


Instytucja rzecznika finansowego funkcjonuje w Polsce od 1995 roku (do 2015 roku jako rzecznik ubezpieczonych). Do jego zadań należy reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego
Najczęściej czytane

Mecenas Ziemowit Bagłajewski powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Finansowego

Nowo powołany Zastępca Rzecznika Finansowanego nadzorować będzie Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Wydział Administracyjno – Finansowy w Biurze Rzecznika Finansowego.

Sekretariat kancelarii nieczynny od 22.11 do 3.12 2021

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@mssb.pl. Nie będzie możliwy pomiędzy 22.11 a 3.12 kontakt telefoniczny (22 390 38 09).

Ranking DGP: Mec. Marek Markiewicz w gronie 50 najbardziej wpływowych prawników w 2020 roku

Mec. Marek Markiewicz w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników 2020 Dziennika Gazety Prawnej.