Rozwody, Alimenty, Kontakty z dziećmi, Podziały Majątków

Przeprowadzamy naszych Klientów przez trudne dla nich i często bolesne postępowania sądowe obejmujące szereg rzutujących na dalszym życiu decyzji dotyczących ustalenia warunków rozstania, opieki nad dziećmi, kosztami ich utrzymania oraz podziału majątku.


Bronimy godności, dobrego imienia i interesów naszych Klientów w wyczerpującym i pracochłonnym procesie rozwodowym. Dochodzimy alimentów, prowadzimy postępowania mające na celu uregulowanie stosunków między rodzicami a dziećmi.

Rozwody, Alimenty, Kontakty z dziećmi, Podziały Majątków

W kompleksowy sposób przeprowadzamy postępowania o podział majątku małżeńskiego. Od ustalenia składników majątku podlegających podziałowi, przez sporządzenie wniosków podziałowych, reprezentowanie Klienta przed sądami obu instancji, aż po działania zmierzające do prawnego wyegzekwowania prawomocnego orzeczenia sądu.

Do naszych Klientów zawsze podchodzimy indywidualnie, kompleksowo analizując konkretną życiową sytuację i starając się znaleźć skuteczne sposoby wyegzekwowania ich prawa, również w drodze ugody pozasądowej zaspokajającej interesy Klienta i jego dzieci.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z aspektem międzynarodowym, kiedy dochodzi do rozstania z obcokrajowcami, również spoza obszaru Unii Europejskiej.