Prawo medyczne

Reprezentujemy pacjentów w sporze z ubezpieczycielem oraz podmiotami leczniczymi na etapie przedsądowym i w procesie, dbając o prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia, wykorzystując doświadczenie sądowe w zakresie sposobu funkcjonowania wielu warszawskich podmiotów leczniczych.


Prawo medyczne

Pomogliśmy wielu Klientom i ich najbliższym w zakresie odpowiedzialności podmiotów leczniczych za błąd w sztuce lekarskiej w postępowaniu karnym i cywilnym.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną również prywatnym praktykom lekarskim (lekarzom i dentystom), obejmującą także reprezentowanie pracowników ochrony zdrowia w postępowaniach dyscyplinarnych.