Prawo medialne - ustawa o radiofonii i telewizji, prawo prasowe, prawo autorskie

Wielokrotnie występowaliśmy broniąc dziennikarzy i pracowników mediów na gruncie szeroko pojętego prawa medialnego, z jednoczesnym uwzględnieniem praw i interesów osób dotkniętych materiałami prasowymi. Mamy na swym koncie ugody i polubownie zakończenia trudnych i poważnych nieraz sporów.


Znając tryb uchwalenia i założenia ustawy o radiofonii i telewizji oraz jej związki z konwencjami europejskimi, występujemy z doradztwem na etapie ubiegania się Klienta o koncesję na nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego, postępowaniach wszczętych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz jej Przewodniczącego w zakresie przekształceń własnościowych, procedur związanych z programem nadawców i skargami odbiorców.

Prawo medialne

W oparciu o prawo prasowe i wskazane tam postępowania dotyczące przygotowania i publikacji odpowiedzi prasowej oraz odpowiedzialności nadawcy, wydawcy i redakcji, podobnie jak w prawie autorskim, reprezentujemy nadawców oraz redakcje w postępowaniach dotyczących materiałów prasowych, licencji i postępowań karnych przewidzianych w obu ustawach.

Występujemy także w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, bogato posiłkując się aktualnym orzecznictwem europejskim i uzyskując niejednokrotnie, dzięki także i temu, spektakularne rozstrzygnięcia. Przygotowujemy wystąpienia widzów do nadawców, wnioski i odpowiedzi programowe, wnioski w postępowaniu zabezpieczającym.