Prawo bankowe

Reprezentujemy i dochodzimy roszczeń naszych Klientów w relacjach z Bankami (B2C) w czynnościach bankowych takich jak: obsługa i restrukturyzacja udzielonych kredytów, terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych oraz papierów wartościowych, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.


Zajmujemy się kwestiami związanymi z zabezpieczeniami prawnymi transakcji, w tym zabezpieczeniami hipotecznymi.

Prawo bankowe

Prowadzimy postępowania przeciwko bankom, które oferowały kredyty udzielone w PLN, indeksowane lub denominowane do CHF. Jeżeli są Państwo stroną takiej umowy zajmiemy się kompleksową obsługą sprawy:

  • dokonamy analizy Państwa umowy kredytowej;
  • konsultacji, na której wytłumaczymy przebieg postępowania i wszelkie aspekty prawne związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytów „frankowych”;
  • wyliczymy nadpłatę indeksacyjną (denominacyjną);
  • złożymy reklamację bankową, wezwiemy bank do zwrotu nadpłaconego świadczenia, wezwiemy do próby ugodowej;
  • sporządzimy i złożymy indywidualnie sporządzony w Państwa sprawie pozew;
  • będziemy reprezentować Państwa przez sądami obu instancji i Sądem Najwyższym.

Na rynku prawniczym wyróżniamy się kompleksowym zrozumieniem zagadnienia nie tylko ze strony kredytobiorców, lecz także związanego z funkcjonowaniem sektora bankowego i rynku finansowego. W ramach działalności Kancelarii prowadzimy stałą współpracę z biegłymi (ekspertami) z zakresu bankowości oraz rachunkowości.