Planowanie spadkowe

Opierając się na wieloletniej praktyce w reprezentowaniu naszych Klientów w skomplikowanych i niosących wielki ciężar emocjonalny sprawach (związanych m.in. z podziałami majątku spadkowego, podważaniem treści testamentów i roszczeniami kierowanymi przez najbliższą rodzinę) wiemy, że często tych niekończących się sporów można na przyszłość uniknąć.


Pojawiające się od wielu lat wątpliwości natury konstytucyjnej co do instytucji prawnych stanowiących relikt poprzedniego, nie spowodowały ze strony prawodawcy istotnej od lat 60.

Planowanie spadkowe

Wyłączających pewne prawa majątkowe spod mechanizmu dziedziczenia, woli spadkodawcy i wprowadzające ich szczególną sukcesję w razie śmierci osoby będącej ich podmiotem, takich jak zachowek czy wciąż niedostosowane do dzisiejszego świata regulacje związane z dziedziczeniem nieruchomości i firm prowadzonych przez spadkodawców. Niestety uprawnieni dowiadują się najczęściej o tym już po śmierci spadkodawcy, kiedy na zachowanie integralności majątku spadkowego jest już za późno.

Nasza Kancelaria posiłkując się bogatym doświadczeniem, może doradzić w podjęciu odpowiednich kroków prawnych do przeniesienia majątku rodzinnego z pokolenia na pokolenie, zapewniając jego spójność i sprawiedliwy, zgodny z wolą rozporządzającego podział między spadkobierców. Z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz w sposób zgodny z wolą i zamiarem naszego Klienta.