Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, bieżące doradztwo

Ani założenie standardowej spółki prawa handlowego, ani podjęcie działalności gospodarczej nie stanowi obecnie większego problemu dla osób bez wiedzy prawniczej. Najpopularniejszą spółkę z o.o. można przy wykorzystaniu standardowego wzorca założyć również przez internet przy użyciu portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24.


W tym samym trybie istnieje możliwość zmiany niektórych danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożenia sprawozdania finansowego spółki. Niestety, to tylko promil kwestii formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy.

Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych

Istotą zapewnienia prawno-formalnego bezpieczeństwa działalności biznesowej jest poznanie przez Kancelarię firmy Klienta. Udzielamy porad w zakresie spraw korporacyjnych (w formie analiz i opinii prawnych) niezależnie od tego czy zgłaszają się do nas nowe firmy, czy przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w wymiarze i zakresie uzależnionym od potrzeb i budżetu Klienta, od kwestii podstawowych takich jak sporządzanie wniosków do KRS czy dochodzenie wierzytelności, aż po pełen zakres outsourcingu usług prawnych, strukturyzacji zarządzania odpowiedzialnością i ryzykiem członków organów spółek kapitałowych, a także zabezpieczaniem interesów majątkowych właścicieli podmiotów gospodarczych.