Doradztwo biznesowe

Nasza bogata praktyka połączona ze znajomością sfery biznesu umożliwia nam zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej – nie tylko z nazwy – praktycznie we wszystkich rodzajach transakcji handlowych. Niezależnie czy posiadają Państwo know-how czy rozważają jaki kształt powinny przybrać dalsze działania, nasza Kancelaria, po poznaniu Państwa oczekiwań, przeprowadzi przez cały proces prawny, zmierzający do realizacji wyznaczonego celu.


Sporządzamy umowy, doradzamy w zakresie własności intelektualnej, konkurencji, zatrudnienia pracowników, rozwiązywania sporów. Reprezentujemy Państwa firmę przed sądami, organami administracji publicznej i samorządowej.

Doradztwo biznesowe

Pomagamy tworzyć i prowadzić wspólne przedsięwzięcia z udziałem firm z różnych sektorów gospodarki. Sporządzamy i realizujemy:

  • kompleksowe plany nabycia i zbycia aktywów biznesowych, udziałów we własności przedsiębiorstw;
  • umowy zakupu i sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego;
  • dokumentację potrzebną do przeprowadzenia transakcji handlowych;
  • pośredniczymy przy czynnościach notarialnych i sporządzaniu tłumaczeń;
  • sporządzamy wnioski (koncesje, zezwolenia), reprezentujemy przed Urzędami i innymi organami administracji;
  • reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • pomagamy w zapobieganiu sporom handlowym.

Istotą świadczonych przez nas usług jest przewidywanie i dostosowywanie naszych strategii prawnych do konkretnych potrzeb firm. Reagujemy z wyprzedzeniem i zapewniamy zgodność działań z przepisami nie tylko krajowymi, ale i Unii Europejskiej. Zapewniamy przemyślane i dostosowane do budżetu oraz wielkości firmy Klienta strategie prawne, umożliwiające mu przeprowadzanie także złożonych i wielopodmiotowych transakcji handlowych. Wszystko po to, aby Klient przekazując nam kwestie formalno-prawne, mógł skupić się wyłącznie na swoim biznesie.