Naszym Klientom oferujemy zarówno doradztwo i pomoc przed skierowaniem sprawy do sądu (ocena szans i opłacalności wystąpienia na drogę sądową, wskazywanie alternatywnych metod rozwiązania sporu, negocjacje, ugody), jak i wszechstronną obsługę prawną w toku całego postępowania – także na etapie procedur zabezpieczających i egzekucyjnych.


Kancelaria współpracuje z zespołem aplikantów adwokackich.