Poznaj naszą kancelarię adwokacką


Sukces naszej Kancelarii zawdzięczamy przede wszystkim unikalnej praktyce wyróżniającej nas na rynku usług prawnych oraz doświadczeniu, które wykorzystujemy w obsłudze osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Współpracujemy z dużymi podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami z sektora publicznego.

Świadczymy pomoc prawną Klientom indywidualnym na etapie negocjacji, pomocy doraźnej, reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, jak również przed Sądem Najwyższym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (partnerzy Kancelarii regularnie występują w charakterze pełnomocników przed sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym).

Reprezentujemy Klientów w ramach negocjacji oraz mediacji, umożliwiając osiągnięcie kompromisu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów sporu sadowego, z uwzględnieniem ekonomicznych interesów stron.

Pomagamy w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie sądowym i przedsądowym, opracowując projekty porozumień ugodowych oraz zapewniając ich skuteczną egzekucję.

Specjalizujemy się również w zakresie reprezentacji przed stałymi sądami polubownymi (m.in. Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej) oraz sądami polubownymi ad hoc. Doradzamy Klientom korporacyjnym w zakresie międzynarodowych postępowań arbitrażowych, współpracując z zagranicznymi firmami prawniczymi.

Dzięki bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu zespołu Kancelarii, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom szeroki zakres usług prawnych.


Prowadzimy wiele spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, rozliczeń w transakcjach handlowych, prawa pracy, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz spadkowego, jak również sprawy dotyczące uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych. Prowadząc spory sądowe ze szczególną uwagą udzielamy Klientom wyczerpujących i obiektywnych informacji dotyczących aktualnego przebiegu sprawy.

Prowadzimy szereg spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, zgłaszania roszczeń, ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, rozliczeń w transakcjach handlowych, jak też sprawy dotyczące uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych. Doradzamy naszym Klientom w arbitrażu, mediacji i przed stałymi sądami polubownymi (m.in. Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej).


Naszą zasadą jest wykorzystanie każdej sposobności dla zawarcia porozumienia, na co nie szczędzimy wysiłków oraz czasu i co wiele razy zostało docenione przez naszych podopiecznych.


Szczególną specjalizację uzyskaliśmy w sprawach rodzinnych, aktywnie uczestnicząc w mediacjach między stronami, w rozmowach z Klientami, zmierzając do wypracowania porozumienia, co bardzo często nam się udawało i czego podejmujemy się, dbając przede wszystkim o dobro dzieci oraz ratowanie małżeństwa tam, gdzie jest na to jeszcze szansa.

Wielokrotnie występowaliśmy broniąc praw dziennikarzy i pracowników mediów na gruncie szeroko pojętego prawa medialnego - z jednoczesnym uwzględnieniem praw i interesów osób dotkniętych materiałami prasowymi. Posiadamy w naszym portfolio korzystne ugody i polubownie zakończone poważne nieraz spory.

Występujemy również w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, bogato posiłkując się aktualnym orzecznictwem europejskim i uzyskując niejednokrotnie, dzięki także i temu, spektakularne rozstrzygnięcia.


Od wielu lat odwołujemy się w swych wystąpieniach do norm i zasad konstytucyjnych, szeroko korzystamy z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


W sprawach karnych dbamy o zapewnienie naszym Klientom wszystkich przysługujących im praw procesowych, współdziałamy z rodzinami, gruntownie badając sytuację domową i życiową oskarżonych i podejrzanych.